• تاریخ ارسال: 1397/01/29
  • نویسنده: باران مهر

ثبت نام برای کارگاه پاسداشت فضای پیرامون آغاز شد

کارگاه پاسداشت فضای پیرامون
آشنایی با کشاورزی شهری، باغ گرده افشانها و ...
مدرس: دل آگاه دادبه
یکشنبه ها؛ ساعت 17 تا 19

همه ما در فضاهايى به كار، زندگى، آموزش، سفر، استراحت، عبادت و ... مى پردازيم كه عموما در شكل دادن به آنها -دانسته يا نادانسته- تا اندازه اى مؤثر بوده ايم. فضاهاى پيرامون ما نيز متقابلا بر ما و شكل گيرى كيفيات زندگيمان تأثير مى گذارند.
ازين رو در اين دوره، با انجام تمرين هاى گوناگون و پرداختن به درس گفتارها و به اشتراك گذاشتن يافته هايمان، در پى آنيم كه:
1. فضاهاى معنادار را در زندگى خود شناسايى كنيم و كشف كنيم كه در ضمير خودآگاه و ناخودآگاهمان به كدام فضاها و كيفيات فضايى احساس تعلق خاطر مى كنيم و در آن ها احساسات خوبى را تجربه مى كنيم.
2. با آن چه آموخته ايم، گامهايى براى معنادار كردن فضاهاى پيرامونمان برداريم و آگاهانه و مسئولانه، كيفيات فضايى را در محيط پيرامونمان بهبود ببخشيم.


برای شرکت در این کارگاه با باران مهر(حامیان طبیعت پاک) تماس حاصل فرمایید.
02122605788
@baranemehrngo