• تاریخ ارسال: 1396/12/08
  • نویسنده: باران مهر

بازارچه نوروزی باران مهر 18 اسفند برگزار می شود

بازارچه نوروزی باران مهر

زمان: آدینه 18 اسفند 96

ساعت : 4 تا 8 شب

به نفع کودکان ناشنوای نیازمند به پیوند کاشت حلزونی گوش

ورود برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است