• تاریخ ارسال: 1396/11/09
  • نویسنده:

ثبت نام کارگاه های پرورشی مادر و کودک برای بهار و تابستان 97 آغاز شد

کارگاه های پرورشی مادر و کودک و پدر و کودک براساس مبانی شاهنامه فردوسی (پیوند با طبیعت و فرهنگ ایرانی)

کارگاه مادر و کودک صفر تا 3 سال: روزهای یکشنبه، سه شنبه ساعت 10 تا 12 و 12:30 تا 14:30

کارگاه مادر و کودک صفر تا 3 سال (ویژه کارمندان)؛ یکروز در ماه به صورت پدر و کودک: پنجشنبه ها، ساعت 10 تا 12

زمان گشت های شهری و کمپ های طبیعت گردی ویژه مادر و کودک در طول کارگاه اعلام می شود.

شروع کارگاه : 19 فروردین 97

پایان کارگاه : 18 شهریور 97

برای شرکت در این کارگاه با باران مهر (حامیان طبیعت پاک) تماس حاصل فرمائید.

22605788