• تاریخ ارسال: 1396/11/09
  • نویسنده: باران مهر

ثبت نام کارگاه باغ ایرانی برای بهار 97 آغاز شد.

کارگاه آشنایی با باغ ایرانی

مدرس: دل آگاه دادبه

تعداد جلسات : 10 جلسه

چهارشنبه ها ساعت 18:30 تا 20

شروع کارگاه: 22 فروردین 97

برای ثبت نام در این کارگاه با باران مهر(حامیان طبیعت پاک) تماس حاصل فرمائید.

22605788