• تاریخ ارسال: 1396/11/09
  • نویسنده: باران مهر

سمینار فلسفه نوروز 3 اسفند برگزار می شود

آشنایی با فلسفه نوروز و فلسفه سفره نوروز

مدرس: زرین دادبه

زمان: پنجشنبه 3 اسفند 96، ساعت 10 تا 12

برای شرکت در این کارگاه با باران مهر (حامیان طبیعت پاک) تماس حاصل فرمائید.

22605788