• تاریخ ارسال: 1396/06/21
  • نویسنده: باران مهر

جلسه معارفه رایگان کارگاه های پرورشی کودکان 5 مهر برگزار می شود

جلسه معارفه رایگان کارگاه های پرورشی کودکان 5 مهر، ساعت 18 تا 19 برگزار می شود. برای شرکت در این برنامه با 22605788 تماس حاصل فرمائید.