• تاریخ ارسال: 1396/06/28
  • نویسنده: باران مهر

ثبت نام کارگاه های پرورشی کودکان برای پائیز و زمستان 96 آغاز شد.

در این کارگاه هدف پرورش است و نه آموزش و انتظار دریافت پاسخی از کودک در قبال آنچه به صورت کارگاه به او آموزش داده می‌شود نیست. بلکه هدف ایجاد فضا و بستری سزاوار و سرشار از مهر، همچون خانواده، برای پرورش کودک است. توجه به هر آن چیزی‌ست که از طریق پنج حس کودک (شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی و لامسه) دریافت می‌شود و همه با نگاه به ارزش‌های فرهنگی، اخلاقی، پرورشی فرهنگ ایرانی و برگرفته از مفاهیم ارزشمند شاهنامه حکیم فردوسی‌ست. هدف زنده نگاهداشتن فرهنگ مهر، توانایی، ارزش‌‌های اخلاقی و پرورشی خانواده ایرانی‌ست. سرفصل‌های این کارگاه با هدف احیای هنرهای سنتی و بومی، ارزشمند نمودن توانایی ساخت و تولید ‌در نگاه کودک، نو پیوندی با طبیعت و احترام به همه پدیده‌های هستی و ... تدوین شده‌ است. از جمله این طرح درس‌ها می‌توان به کشت گندم تا پخت نان (کاشت و برداشت گندم و آسیاب کردن و تهیه آرد و درست کردن خمیر و آتش و پخت نان)، کشت و کار صیفی و سبزیجات،  خشت و ساخت (آماده کردن کاهگل و ورز دادن با دست و پا و قالب زنی خشت به شیوه سنتی و خانه سازی کوچک)، نقالی و نمایش عروسکی شاهنامه، ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای، ساخت با چوب (نجاری)، ساخت سازهای افکتیو، شناخت سرزمین و اقوام، و ...

این کارگاه به صورت 6 ماهه برای گروه های سنی زیر برگزار می شود:

1- کارگاه پرورشی کودکان 3 تا 5 سال

2- کارگاه پرورشی کودکان 5 تا 9 سال

برای مشاهده فیلم‌ها اینجا کلیک کنید.