• تاریخ ارسال: 1396/06/28
  • نویسنده: باران مهر

ثبت نام کارگاه های پرورشی مادر و کودک برای پائیز و زمستان 96 آغاز شد.

در این کارگاه هدف پرورش است و نه آموزش و انتظار دریافت پاسخی از کودک در قبال آنچه به صورت کارگاه به او آموزش داده می‌شود نیست. بلکه هدف ایجاد فضا و بستری سزاوار و سرشار از مهر، همچون خانواده، برای پرورش کودک است. توجه به هر آن چیزی‌ست که از طریق پنج حس کودک (شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی و لامسه) دریافت می‌شود و همه با نگاه به ارزش‌های فرهنگی، اخلاقی، پرورشی فرهنگ ایرانی و برگرفته از مفاهیم ارزشمند شاهنامه حکیم فردوسی‌ست. هدف زنده نگاهداشتن فرهنگ مهر، توانایی و ارزش‌‌های اخلاقی و پرورشی خانواده ایرانی‌ست. سرفصل‌های این کارگاه با هدف احیای هنرهای سنتی و بومی، ارزشمند نمودن توانایی ساخت و تولید ‌در نگاه کودک، نو پیوندی با طبیعت و احترام به همه پدیده‌های هستی و ... تدوین شده‌ است.

این کارگاه به صورت 6 ماهه، با حضور مادران به همراه فرزندشان و برای گروه های سنی زیر برگزار می‌شود :

1-      کارگاه مادرو کودک (گروه سنی 0 تا 1/5 سال)

2-      کارگاه مادر و کودک (گروه سنی 0 تا 3 سال)

3-      کارگاه مادر و کودک؛ ویژه مادران کارمند (گروه سنی 0 تا 3 سال) / یکروز در ماه به صورت کارگاه پدر و کودک (0 تا 3 سال)

برای مشاهده فیلم‌ها اینجا کلیک کنید.