• تاریخ ارسال: 1395/05/31
  • نویسنده: باران مهر

مادر و کودک در دامان مادر طبیعت

جشن پایانی گروه مادر و کودک، ترم بهار و تابستان 95، روز پنجشنبه 11 شهریور 95 در دماوند برگزار خواهد شد. کودکان به همراه مادران و پدران و مربیان، آخرین روز کارگاه خود را در دامان مادر طبیعت خواهند گذراند و برای شب مانی چادرهای خود را در زیر آسمان پر ستاره دماوند می گسترانند.