• تاریخ ارسال: 1396/05/02
  • نویسنده: باران مهر

ثبت نام کارگاه کلیدهای رفتار با کودک آغاز شد.

کارگاه کلیدهای رفتار با کودک در طی 12 جلسه دو ساعته روزهای دوشنبه ساعت 5 تا 7 برگزار می شود. مدرس این کارگاه : خانم زرین دادبه