• تاریخ ارسال: 1396/05/02
  • نویسنده: باران مهر

کارگاه آموزش مهارت های زندگی به کودکان همراه با نمایش عروسکی برگزار می شود.

کارگاه کودک توانمند به آموزش مهارت های زندگی به کودکان در قالب نمایش های عروسکی می پردازد. ای کارگاه در 24 جلسه دو ساعته و در قالب سرفصل های آموزشی زیر برگزار می شود:

● درک تفاوت آدمها
● دوست دارم خودم باشم
●دارم بزرگ میشم
●شناخت احساسات عالی
● شناخت احساسات بد
●عمل کردن به احساسات
●شناخت حس ترس
●مواجهه با ترس
●دوست شدن
●نگه داشتن دوستی ها
●تقسیم کردن
●حق انتخاب
●پیامد رفتارها
●پیدا کردن راه حل مناسب برای مشکلات(دوراهی ها)
●تفکر واندیشیدن(راه حل مسئله)
●مدیریت عصبانیت
●من مهم هستم
●دوستانی با هر شکل و ظاهری
●انتخابم نکردند
●چه احساسی دارم
●جدا خوابیدن
●مواجهه با نگرانیها(ترس از مرگ عزیزان)
●مواجهه با سوگ
●دعوا با دوستان
●مسخره شدن وطرد شدن به وسیله دوستان
●راه حل های غم
●تصمیمات بزرگ،کوچک،بینابین
●من کسی هستم که....
●مواجهه با بچه های قلدر
●تمرین کار گروهی(کار تیمی)
●مسئولیت پذیری
● چطور بچه مودبی باشم
●چطور بچه تمیزی باشم
●چطور بچه مهربونی باشم
●دیر خوابیدن، کسل بودن
●رابطه رفتار مااحساس ما
●چطور هم به خودمان احترام بگذاریم هم به دیگران
●احترام به خود
●احترام به دیگران
●جرات ورزی
●بیان درست خشم
●تمرین همدلی ودرک دیگران
●(تاب آوری) مواجهه با ناکامی( تحمل ناکامی)
●از دست دادن وسایل دوست داشتنی، شکستن آنها
●تربیت جنسی کودک
●چطور به قانون احترام بگذاریم
●ترک عادتهای بد (ناخن جویدن ، انگشت مکیدن و...)

این کارگاه برای دو گروه سنی :

3 تا 6 سال؛ شنبه ها ساعت 10 تا 12و

7 تا 11 سال؛ چهارشنبه ها ساعت 17 تا 19 

برگزار می شود. این کارگاه در طی 6 ماه به صورت یکروز در هفته خواهد بود و ثبت نام به صورت ماهانه انجام می گیرد.