• تاریخ ارسال: 1396/03/21
  • نویسنده: باران مهر

آغاز ثبت نام کارگاه های تابستانی باران مهر

کارگاه های تابستانی باران مهر (حامیان طبیعت پاک) از 10 تیرماه روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد. این کارگاه های شامل 9 عنوان بوده و به ویژه برای مخاطب نوجوان تدارک دیده شده است. فهرست این کارگاه ها در پوستر این برنامه ارائه شده است.