• تاریخ ارسال: 1396/03/21
  • نویسنده: باران مهر

تور پرنده نگری در تالاب صالحیه و کارگاه آشنایی با پرندگان

تور پرندنگری در تالاب صالحیه و
کارگاه آشنایی با پرندگان
زمان: 27 و 28 اردیبهشت
هزینه کارگاه: 35 هزار تومان
هزینه تور: 60 هزار تومان
برای شرکت در این برنامه با 22605788 تماس بگیرید.