• تاریخ ارسال: 1396/03/21
  • نویسنده: باران مهر

کارگاه پرنده نگری 13 اردیبهشت برگزار می شود

دومین کارگاه از سلسله کارگاه های زیست محیطی باران مهر (حامیان طبیعت پاک) در سال 96 در تاریخ 13 اردیبهشت برگزار می شود. به دلیل نزدیکی با روز جهانی پرندگان مهاجر در این کارگاه به موضوع پرنده نگری پرداخته خواهد شد. مدرس این کارگاه خانم شهرزاد فتاحی است.

برای شرکت در این کارگاه با 22605788 تماس حاصل فرمائید.