• تاریخ ارسال: 1396/03/21
  • نویسنده: باران مهر

نخستین نشست ماهانه باران مهر برگزار می شود

خستین نشست باران مهر با محوریت روز زمین پاک و روز معمار؛
سخنرانان:
فاضله حریری فر(کارشناس محیط زیست)
مهندس فرامرز پارسی(معمار)
شرکت در این برنامه رایگان است. شماره تماس جهت رزرو: 22605788