• تاریخ ارسال: 1396/03/21
  • نویسنده:

سفر اسفند ماه: تهران گردی

برنامه تهرانگردی
بازدید گوشه ای از تهران قدیم(دارالخلافه ناصری) و آشنایی با پرندگان و درختان پایتخت

تاریخ برگزاری: 13 اسفند 95
ظرفیت: 40 تن
ساعت شروع برنامه 7 صبح

فعالیتها: آشنایی با پرندگان و درختان تهران، پیاده روی در گوشه ای از تهران قدیم.... بازی ، داستان و کاردستی برای کودکان

7 تا 10 فعالیتهای صبحگاهی و صرف صبحانه در پارک شهر خانواده ها صبحانه خود را همراه داشته باشند.

10 آغاز پیاده روی در بخشی از تهران قدیم. حدود 4 ساعت پیاده روی داریم
* کفش مناسب پیاده روی داشته باشند
* برنامه هایی برای کودکان در مسیر پیش بینی شده .
* از توان کودک خود برای پیاده روی ارزیابی داشته باشند و درصورت نیاز کالسکه برای کودکان کم سن بیاورند. پیشنهاد ما حضور کودکان 5 سال به بالاست.

ناهار(برعهده تور): آبگوشت
پایان برنامه ساعت 4 در پارک شهر.