• تاریخ ارسال: 1395/10/27
  • نویسنده:

جشن آفرینندگی با 25 ایستگاه ساخت برگزار شد.

چو دانا توانا بُد و دادگر      ازیرا نکرد ايچ پنهان هنر

درود و مهر

همزمان با ماه دی و در پی معنای "دَی" که "آفرينندگی و ستایش آفریدگار" است، موسسه باران مهر(حامیان طبیعت پاک)، آدينه 24 دی 95 جشنی را با هدف پاسداشت این معنا در محل باغ موزه قصر برگزار نمود. در اين جشن ايستگاه هایی برای ساخت و آفرينندگی با هدف پرورش روحیه تولیدکنندگی، آفرینندگی و پرورش خلاقیت با حضور تسهيلگران و مربيان بر پا شد. ايستگاه های ساخت شامل: ساخت سازهای موسیقی، نجاری، کاشی‌کاری، معرق کاشی، معرق چوب، بافت و گلیم بافی، قلاب بافی، عروسک سازی، ساخت باغچه سبزیجات، گُل کاری و قلمه زنی، خلاقيت نقاشی با کلاژ و پاستل، ویترای، سفال، ساخت با طبیعت، چاپ روی پارچه، آشپزی و ... بود. در پايان برنامه دست آفريده‌های کودکان و نوجوانان به نمايش و به صورت نمادين به نفع نيکوکاری به فروش گذاشته شد. عوايد حاصل از اين برنامه به نفع کودکان ناشنوای نيازمند به عمل جراحی پيوند کاشت حلزونی گوش صرف می‌شود.

سپاس از جهاندار پيروزگر     کزويست نيرو و فر هنر

*** باران مهر، دوستدار کودک، طبیعت و فرهنگ ایرانی ***