• تاریخ ارسال: 1395/10/11
  • نویسنده: باران مهر

جشن آفرینندگی (جشن دی) 23 دی ماه برگزار می شود

به نام دانای توانا

چو دانا توانا بد و دادگر

ازیرا، نکرد ایچ پنهان هنر

جشن آفرینندگی(جشن ماه دی)

زمان : جمعه، 24 دی 95 ساعت 16 تا 20

مکان : انتهای خیابان مطهری، خیابان شریعتی، خیابان پلیس، باغ موزه قصر

ایرانیان در هر روز و هر ماه از سال به اندیشه در معنای آن روز و ماه می‌پرداختند و به پاس آن معنا جشن‌ها را برپا می‌کردند. در پی معنای "دی" که "آفرینندگی" است، جشنی برپا خواهیم کرد شامل ایستگاه‌هایی برای ساخت و آفرینندگی با حضور تسهیلگران و مربیان. ایستگاه‌های ساخت شامل: ساخت ساز، نجاری، معرق کاشی، معرق چوب، بافت، عروسک سازی، کشت و کار، خلاقیت نقاشی، سفال و ... . در پایان برنامه، دست آفریده‌های کودکان و نوجوانان به نمایش و به صورت نمادین به نفع نیکوکاری به فروش گذاشته خواهد شد. عواید حاصل از این برنامه به نفع کودکان ناشنوای نیازمند به عمل جراحی پیوند کاشت حلزونی گوش صرف می‌شود.

سپاس از جهاندار پیروزگر

کز اویست نیرو و فر و هنر