• تاریخ ارسال: 1395/10/04
  • نویسنده:

جشن یلدا ی مدرسه آفتاب آذرین و خیریه عمل

به نام خداوند خورشید و ماه

که او داد بر آفرین دستگاه

گزارش جشن یلدای مدرسه آفتاب آذرین (30 آذر 95)

موسسه «باران مهر» (حامیان طبیعت پاک) با هدف زنده نگاهداشتن جشن های ایرانی، جشن یلدا را در روز سه شنبه سی ام آذر 95، برای دانش آموزان مدرسه آفتاب آذرین در سالن آمفی تاتر خیریه عمل (معلولین ذهنی) برگزار نمود. برنامه های این جشن شامل: اجرای اشعاری از شاهنامه در باب خداوند و نقالی بخش «ستایش خداوند» از شاهنامه حکیم فردوسی، قصه گویی داستان اکوان دیو از شاهنامه و پس از آن اجرای بازی بر اساس مفهوم داستان اکوان دیو، پخش موسیقی آذری و پذیرایی با انار و خوراک ویژه شب یلدا که توسط مسولین مدرسه تدارک دیده شده بود، قصه گویی قصه نور و پس از آن شرح فلسفه و علت نجومی "شب یلدا" ، انجام بازی کوتاه، قصه گویی داستان "بی بی مهر نگار و میرزا مست و خمار" ، نقالی  خوان چهارم از هفت خوان رستم توسط آریا خلیلی 5 ساله، هنرجوی موسسه «باران مهر» ، و در پایان، تفالی به دیوان «حافظ» زده شد:

***

حکایت شب هجران فرو گذاشته به          به شکر آنکه برافکند پرده روز وصال

***

در این مراسم ترانه ها و اشعاری مرتبط با جشن یلدا نیز پخش شد. در پایان همه در کنار کرسی شب یلدا عکس جمعی گرفتند. همچنین پس از پایان این برنامه، جمعی از دوستان کم توان ذهنی خیریه عمل نیز در کنار کرسی شب یلدا به شادمانی و پایکوبی و اجرای سرود جمعی پرداختند و آنها نیز در جشن یلدای مدرسه آفتاب آذرین سهیم شده اند. عکسهایی از این جشن را در ادامه مشاهده می کنید.