• تاریخ ارسال: 1395/09/09
  • نویسنده:

ثبت نام برای جشن یلدا آغاز شد.

به نام فزاینده روشنی ...

شب یلدا، نماد زایش و تولد حقیقی انسان است. زایشی که آبشخور از چیرگیِ روشناییِ شناخت است بر تاریکیِ نادانی...

زمان: دوشنبه، 29 آذر 95 ، ساعت 17:30 الی 20:30