• تاریخ ارسال: 1395/09/09
  • نویسنده: باران مهر

سفر آذر ماه: این بار همراه شما به کاشان سفر می کنیم.

در یکی از کهن ترین کانون های شهرنشینی بشر، با گذر از مفهوم  سرپناه و زیستگاه نخستین به خانه هایی سر می زنیم که نیاکان ما آنها را فضایی سزاوار برای زیست درست خویش ساختند. خانه هایی که دم به دم با اهالی خویش در گفتگو و آفرینش اند.

 

زمان: آدینه 26 آذر  1395

مکان: کاشان

موضوع: خانه

سرپرست: نازنین رمضانی

غذا: یک وعده نهار و دو میان وعده

حرکت: 5 صبح میدان آرژانتین، جلوی بانک سامان جنب در ورودی فروشگاه شهروند

بازگشت: 9 شب ( با توجه به شرایط برنامه و جاده امکان تغییر وجود دارد.

ظرفیت برنامه: 40 نفر

هزینه برنامه:

درجه سختی: ساده، بازدید شهری