• تاریخ ارسال: 1396/06/20
  • نویسنده:

پاسداشت آب در پارک جمشیدیه برگزار شد

برنامه پاسداشت آب همزمان با ماه آبان (ماه توجه به آب) و روز فرهنگ عمومی (جمعه، 14 آبان) در پارک جمشیدیه برگزار شد. این برنامه شامل: قصه گویی کتاب هفتخوان آب، نویسنده: سحر حیدری، تصویرگر:حامد شاملو نوید، همراه با نمایش عروسکی شخصیت های این داستان (خانواده آب: داناب، قناتیان، زیرآبچی، رودابه و فکل آب)، بازی هفتخوان آب؛طی مسیر هفت خوان توسط کودکان به همراه والدین بر اساس نقشه گنجی که به آنها داده شد. نقشه گنج همان نقشه ایران بود و مراحل هر کدام براساس موقعیت یکی از تالاب‌های ایران و بازی ها در مرحله برای توجه به اهمیت آب طراحی شده بود و در انتها یافتن گنج که همان قطره آب بود و اینکه از کنار هم آمدن این قطره ها دریاها شکل می‌گیرند.