• تاریخ ارسال: 1398/11/29
  • نویسنده: باران مهر

شروع ثبت نام کارگاههای پرورشی نیمه اول 98 باران مهر(حامیان طبیعت پاک)

شروع ثبت نام کارگاههای پرورشی خانه دوستی باران مهر برای ترم بهار و تابستان 99:

مادر و کودک صفر تا سه سال

پدر و کودک صفر تا سه سال

کودکان 3 تا 5 سال

کودکان 6 تا 9 سال

کارگاه تولید.خدمت. اشتغال (کودکان 6تا9 سال و نوجوانان 10 تا 14 سال)

برای کسب اطلاعات بیشتر:

021226055788