• تاریخ ارسال: 1395/07/19
  • نویسنده:

شروع ثبت نام کارگاه احیای هنرهای دستی سنتی

کارگاه سوزن دوزی : 1- پته دوزی کرمان و نقش دوزی کردستان و 2- تفرشی دوزی و چهارخانه دوزیو کارگاه بافتنی(برای هنرجویان پیشرفته) برگزار می شود