• تاریخ ارسال: 1397/06/21
  • نویسنده: باران مهر

جلسه معارفه والدین با کارگاههای پرورشی مادر و کودک و کودکان باران مهر 22 شهریور برگزار می شود.

جلسه معارفه والدین با کارگاههای پرورشی مادر و کودک و کارگاههای پرورشی کودکان برای نیمه دوم 97، پنجشنبه 22 شهریور ساعت 10 تا 11 برگزار می شود.

برای شرکت در این جلسه با باران مهر(حامیان طبیعت پاک) تماس حاصل فرمائید.

02122605788