• تاریخ ارسال: 1397/06/21
  • نویسنده: باران مهر

ثبت نام کارگاه های پرورشی مادر و کودک نیمه دوم سال 97 باران مهر آغاز شد.

کارگاه های پرورشی مادر و کودک باران مهر (حامیان طبیعت پاک) براساس مبانی شاهنامه فردوسی، پیوند با طبیعت و فرهنگ ایرانی

این کارگاه تنها کارگاه ویژه کودکان نیست بلکه کارگاهی ست در جهت توانمند سازی مادران که در نتیجه توانمندی فرزند را در پی خواهد داشت.

کارگاه های پرورشی مادر و کودک باران مهر در حال حاضر به صورت پکیج های 5 ماهه به صورت دو روز در هفته و یا یک روز در هفته برگزار می شود:

کارگاه های دو روز در هفته : یکشنبه و سه شنبه؛ ساعت 10 تا 12 و 12:30 تا 14:30

کارگاه های یک روز در هفته : دوشنبه، چهارشنبه؛ ساعت 16 تا 18 و پنجشنبه ساعت 10 تا 12

کارگاه پدر و کودک، یک پنجشنبه در ماه، ساعت 10 تا 12 برگزار می شود

جلسات پرسش و پاسخ با مادران و ارتباط با مدیریت یکروز در ماه برگزار می شود.

تعداد تسهیلگران در هر کارگاه 4 تا 5 تن می باشند. 

اطلاعات بیشتر

گالری ویدیوهای مادر و کودک

جلسه معارفه این کارگاه 22 شهریور و 5 مهر ساعت 10 تا 11 صبح برگزار می شود.

برای اطلاعات بیشتر و شرکت در کارگاه های مادر و کودک با باران مهر (حامیان طبیعت پاک) تماس حاصل فرمائید.

02122605788