• تاریخ ارسال: 1397/04/03
  • نویسنده: باران مهر

کارگاه معبد عشق ورزی در کسب و کار برگزار می شود.

در این کارگاه مهارت های ارتباطی آموزش داده می شود.

در این کارگاه به کمک کهن الگوها تفاوت کاراکتری افراد تمییز داده می شود.

در این کارگاه به جای عشق به دیده شدن، دیه شدن عشق جایگزین می شود.

و ...

کارگاه معبدعشق ورزی در کسب و کار ( 5 جلسه)

مدرس: دکتر محمد معیری

دکترای مدیریت صنعتی از سازمان مدیریت صنعتی

کارشناس ارشد تجارت الکترونیک از دانشگاه امیرکبیر

پنجشنبه ها، ساعت 15 تا 18

شروع از 18 امرداد 97