• تاریخ ارسال: 1397/02/04
  • نویسنده: باران مهر

باران مهر به مناسبت هفته جهانی نجوم برگزار می کند

اران مهر(حامیان طبیعت پاک) به مناسبت هفته جهانی نجوم برگزار میکند:
"برنامه رصد و آشنایی با آسمان شب"
مکان: پارک پردیسان
زمان: امروز، سه شنبه 4 اردیبهشت
ساعت: 19:30 تا 22
با حضور کارشناس نجوم کودکان
ورود برای علاقمندان رایگان است.

ثبت نام:
02122605788
@baranemehrngo

محل برگزاری برنامه:
انتهای پارکینگ شمالی پارک‌ پردیسان (ورودی از بزرگراه همت شرق)؛ شروع برنامه 19:30 (در صورت ابری نبودن آسمان)

https://goo.gl/maps/1qGp4DETc862