• تاریخ ارسال: 1396/08/29
  • نویسنده: باران مهر

طرح پارک به جای پارکینگ یک روز در ماه اجرا می شود.

خیلی خوب میشه اگه هر کدوم از ما حداقل برای یک روز تا جایی که امکان داره به جای رفت و آمد با وسیله نقلیه شخصی، از جایگزین های تا حد امکان همساز با محیط زیست استفاده کنیم. مثل رفت و آمد با پای پیاده، استفاده از مترو یا دوچرخه.
خیلی خوب میشه اگه پشت پنجره هامون دست کم یک گلدان سبز بگذاریم و نمای شهرمون رو کمی زیباتر کنیم.
خیلی خوب میشه اگه حواسمون به پرنده های شهرمون باشه و ببینیم چند نوع پرنده کنار ما زندگی میکنن و گوش مون به صدای اونها و جیرجیرک های توی باغچه هامون باشه....
خیلی خوب میشه اگه دست کم یکروز حواسمون به محیط زیست مون باشه...

اجرای طرح پارک به جای پارکینگ و حمایت از کمپین یوز تا ابد؛ یکشنبه 16 مهر 96

اجرای طرح پارک به جای پارکینگ و لانه سازی برای پرندگان مهاجر در فصل کوچ آنها؛ 20 آبان 96