• تاریخ ارسال: 1396/06/19
  • نویسنده: باران مهر

ششمین نشست ماهانه باران مهر برگزار می شود

ششمین نشست ماهانه فرهنگ، هنر و
بوم شناسی باران مهر
اولین شنبه مهر ماه (1 مهر 96)
ساعت 18 تا 20
ورود برای علاقمندان آزاد و رایگان است.
شماره تماس جهت هماهنگی برای حضور:

22605788