• تاریخ ارسال: 1396/06/19
  • نویسنده: باران مهر

بازارچه مهر به مناسبت سه سالگرد باران مهر برگزار می شود.

بازارچه مهر به مناسبت سومین سال تاسیس باران مهر (حامیان طبیعت پاک) به نفع کودکان ناشنوای نیازمند به جراحی کاشت حلزونی گوش برگزار می شود. بازدید از این بازارچه برای عموم آزاد و رایگان است. در صورت تمایل به داشتن غرفه در این بازارچه با 22605788 تماس حاصل فرمائید.