• تاریخ ارسال: 1395/05/31
  • نویسنده: باران مهر

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

مشاور: بانو نوین حقی
کارشناس روانشناسی بالینی 

(مشاور برنامه ریزی درسی و شیوه های مطالعات درسی)
با 34 سال سابقه کار با کودکان و نوجوانان و 21 سال سابقه کار تدریس روانشناسی و
مشاوره در آموزش و پرورش (مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی)

روزهای زوج در باران مهر (موسسه حامیان طبیعت پاک)