• تاریخ ارسال: 1396/03/21
  • نویسنده: باران مهر

سفر و شب مانی در طبیعت ویژه مادر و کودک بر گزار می شود.

نخستین برنامه طبیعت گردی سال 96 مادر و کودک برگزار 4 و 5 خرداد در دره قاهان برگزار می شود. 

برای شرکت در این برنامه با 22605788 تماس بگیرید.