• تاریخ ارسال: 1396/03/21
  • نویسنده:

بازدید از سرای کاظمی تهران-ویژه مادر و کودک

برنامه تهرانگردی ویژه مادر و کودک:
بازدید از سرای کاظمی
زمان: چهارشنبه 30 فروردین - ساعت 10:30
برای شرکت در این برنامه با باران مهر(حامیان طبیعت پاک) تماس حاصل فرمایید.
22605788