• تاریخ ارسال: 1395/09/21
  • نویسنده: باران مهر

نمایش رستم و اسفندیار به روی صحنه رفت

نمایش رستم و اسفندیار کاری از گروه تاتر نوجوانان دل آگاه به کارگردانی بانو مهتاب ناصری برای مدت سه شب در تاریخ های 17، 18 و 19 آذر ماه 95 بر روی صحنه رفت.

http://amordadnews.com///content/1557/رستم-و-اسفندیار--بر-روی-صحنه‌ی-نمایش