• تاریخ ارسال: 1398/03/29
  • نویسنده: باران مهر

باشگاه نوجوانی از 15 تیر در باران مهر(حامیان طبیعت پاک) برگزار می شود.

باشگاه نوجوانی

ویژه نوجوانان 12 تا 17 سال

تسهیلگر: زهرا رستمی (مشاور خانواده)

این باشگاه به صورت دورهمی برای گفتگو در مورد مسایل، دغدغه ها و درگیری های ذهنی نوجوانان است.

در این باشگاه مهارت های اجتماعی که لازم است هر نوجوان بلد باشد تمرین خواهد شد. مهارت هایی مانند:

*عامل بودن

*حل مساله

*مدیریت بحران

*همکاری

*کنترل خشم

*توانایی نه گفتن

*مهارت های کلامی

* همدلی و ...

زمان: شنبه ها، ساعت 17:30 تا 19:30