• تاریخ ارسال: 1398/01/27
  • نویسنده: باران مهر

برگزاری کارگاه داستان گویی شاهنامه برای کودکان (ویژه والدین)

کارگاه داستان گویی شاهنامه برای کودکان (ویژه والدین)

مدرس: زرین دادبه

شروع کارگاه: 5 اردیبهشت 98

پنجشنبه ها؛ ساعت 14:30 تا 15:30

ثبت نام:

02122605788