• تاریخ ارسال: 1397/05/02
  • نویسنده: باران مهر

نخستین برنامه باغچه مادر و کودک باران مهر در کرج برگزار میشود

نخستین برنامه باغچه مادر و کودک باران مهر در محمدشهر کرج برگزار می شود.

اردویی شاد همراه با برنامه های پیوند و دوستی با طبیعت :

برنامه های این کارگاه شامل:

پیوند با آب : استخر  مادر و کودک و آب بازی

پیوند با باد : بازی های حرکتی، تقویت تعادل و چالاکی

پیوند با خاک : کشت و کار 

پیوند با فروغ : ارتباط با خورشید  و جذب ویتامین دی

خوراک ایرانی و آداب سفره

و ...

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این برنامه با دفتر باران مهر (حامیان طبیعت پاک) تماس حاصل فرمائید.

02122605788