• تاریخ ارسال: 1397/04/03
  • نویسنده: باران مهر

ثبت نام کارگاه نجوم مقدماتی آغاز شد

کارگاه نجوم مقدماتی (13 جلسه)

-          آشنایی با تعاریف ستاره و سیاره و خرده سیاره و قمر و ...

-          بررسی عطارد و زهره در مقایسه با زمین

-          ویژگی های زمین و مروری بر مهمترین تغییرات زمین شناسی و پیدایش حیات

-          آشنایی با سیارات، بارش های شهابی

-          آشنایی با صورت های فلکی

-          آشنایی باساختار تلسکوپ و ...

 

مدرس: حامد میرزاخلیل

شنبه ها، ساعت 18:30 تا 20

شروع: 6 امرداد 97

برای شرکت در این کارگاه با باران مهر (حامیان طبیعت پاک) تماس حاصل فرمائید.

02122605788