• تاریخ ارسال: 1397/03/23
  • نویسنده: باران مهر

ثبت نام کارگاه تابستانه کودکان 6 تا 9 سال آغاز شد.

کارگاه پرورشی کودکان 6 تا 9 سال همراه با کارگاه دوستی با طبیعت و حیوانات در دهکده حیوانات برگزار می شود.

روزهای یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه

شروع کارگاه روزهای پنجشنبه 24 خرداد

شروع کارگاه روزهای یکشنبه 3 تیر

شروع کارگاه روزهای سه شنبه 5 تیر

برای شرکت در این کارگاه با باران مهر (حامیان طبیعت پاک) تماس حاصل فرمائید.

22605788